Stadgar

Här kan du ta del av stadgarna för Brf. Lindsberg2.

Stadgar: Stadgar (3,4 MB)

BRF Lindsberg 2                     Lindsbergsgatan 11C                  752 40 Uppsala                        © 2017