Skip to main content

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut lägenheten i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Normalt sett beviljas andrahandsuthyrning ett år i taget och för att en andrahandsuthyrning skall beviljas bör man ha  skäl. Sådana skäl kan vara t.ex:

  • Studier eller tillfälligt arbete på annan ort (studier eller arbete i Stockholm är dock inte skäl för andrahandsuthyrning, eftersom det är inom pendlingsavstånd)
  • Att provbo med partner (tillstånd för andrahandsuthyrning beviljas i högst ett år)
  • Sjukdom
  • Att lägenhetsägarens barn (eller någon annan närstående) skall bo i lägenheten under sin studietid (heltidsstudier under begränsad tid)
  • Annat liknande av styrelsen godkänt skäl

Lagen om andrahandsuthyrning har ändrats, och någon definitiv praxis finns ännu inte för alla situationer.

Kom även ihåg att det är bostadsrättsinnehavaren som är skyldig gentemot bostadsrättsföreningen att månadsavgiften betalas. Om andrahandshyresgästen missköter betalningen av månadsavgiften är det bostadsrättsinnehavaren som blir betalningsskyldig. Medlemmen är även ansvarig om andrahandshyresgästen missköter sig genom att t.ex. spela musik högt på olämpliga tider. Kom ihåg att skriva ett hyresavtal mellan dig och andrahandshyresgästen för att skydda båda parter.

Föreningen tar ut en avgift på 300 kr/månad för andrahandsuthyrning. Detta i enlighet med stadge- och lagändringar.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning.