Skip to main content

Information om Brf. Lindsberg 2

Fastighetsbeteckning: Eriksberg 7:2
Organisationsnummer: 717600-3478
Adress: Lindsbergsg. 11C, 752 40 Uppsala
Fastigheten bebyggdes 1946
Antal byggnader 2 st. Lindsbergsgatan 11 och 13
Antal lägenheter: 54
Bostadsyta: 2718 m2
Lokalyta: 112 m2
Husens energianvändning: 170 kWh/m2 och år

Utförda renoveringar och åtgärder

Balkonger omgjutna 1982
Taket omlagt 1987
Vindsgolv tilläggsisolerade 1987
Klimatskärm renoverad 1987
Trapphus målade 1987
Nytt låssystem 1991
Elrenovering (100%) 1993-94
Skyddsrum renoverade 1998
Balkonger renoverade (plåt) 1999
Fönster renoverade 2000
Stamrenovering 2000
Fasaden renov. o. målad 2000
Carport byggd 2000
Nya säkerhetsdörrar 2005
OVK besiktning 2005
Ventilationskanaler rengjorda 2008
Eldstäder o. rökgångar besiktigade 2008
Radonmätning utförd med godkänt resultat för alla lägenheter. 2008
Asfaltering 2010
Spolning av köksstammar 2010
Nytt låssystem 2012
Injustering av värmen 2012
Spolning av stammar under husen 2012
OVK besiktning 2012
Ventilationskanaler rengjorda 2012
Eldstäder o. rökgångar besiktigade 2012
Nya tätlister runt fönstren 2013
Renovering av värmesystem och varmvattencirkulation 2016
Sanering av organiskt material i krypgrund, hus 13. 2016
Eldstäder och rökgångar besiktigade. 2016
ILoq nyckelsystem installerat 2018
Relining av vertikala avloppsstammar under källargolvet 2018
Renovering av kontorslokal 101 2018
OVK besiktning 2019
LED ljus i källare, vind och trappuppgångar installerat 2019
Uppdaterad och utökad källsortering 2019
Fuktisolering längs södra långsidan av hus 13 2020
Asbestsanering och nytt kakel i tvättstugan i hus 13 2020
Reparation av dagvattenrör samt ny brunn vid hus 11 2020
Installation av 4 laddplatser för elbilar, hus 11 2020
Ommurning av skorstenar 2020
Förlängning av rökgångar från öppna spisar 2020

ComHem kabel-TV är installerat i föreningen.

P-platser

utan motorvärmare 17
med motorvärmare 8
Carport m. motorvärmare 8
Garageplatser 3
MC-garage 1
Besöksparkeringar 4
Laddplats för elbil 4

Angående avgifter, se: Boende > Parkering.