Skip to main content

Föreningsstämma

Varje år hålls en föreningsstämma där alla medlemmar i föreningen är varmt välkomna att deltaga. Det brukar bjudas på lättare mat och fika och trevligt sällskap!

Till föreningsstämman kan varje medlem lämna motioner om något man anser bör tas upp på stämman. Det kan t.ex. handla om förslag till förbättringar i vår boendemiljö. Föreningsstämman brukar hållas i början av året och kallelse kommer 2 till 4 veckor innan.

Protokoll från föreningsstämman: