Skip to main content

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga i källaren i varje hus. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare en centrifug och ett torkrum. Det finns även en stenmangel i ett eget rum bredvid varje tvättstuga. För att boka en tvättid skriver du upp dig på listan utanför tvättstugan. Nyckel till tvättstuga, torkrum och stenmangel finns i ett litet nyckelskåp utanför tvättstugan där din lägenhetsnyckel passar. Du kan ta med dig nyckeln under din tvättid men glöm inte att hänga tillbaka den efter tvättidens slut

Trivselregler för tvättstugan

Allmänt
  • Respektera tvättiderna.
  • Tvättstugan skall vara tömd och städad innan nästa tvättpass börjar.
  • Golven skall sopas efter varje tvättpas. Våttorka efter var tredje gång du tvättar.
  • Bär ut soppåsen vid behov.
  • Se till att fönstret är stängt efter tvätttidens slut.
Maskiner
  • Lämna luckor till maskiner och tvättmedelsfack öppna efter användning.
  • Se till att tvättmedelsfacken är rena från tvättmedel.
  • Rengör torktumlarens dammfilter och insidan på tumlarens dörr.
  • Töm hinken på kondensvatten när du använt torktumlaren. (Gäller tvättstugan i hus 11.)
  • Kontakta styrelsen om någon av maskinerna inte fungerar. Styrelsen tar vid behov kontakt med servicetekniker.

Bokning
Du kan skriva upp dig på en eller två på varandra följande perioder. Skulle du någon gång ha extra mycket tvätt, så är tillåtet att sätta upp sig på tre på varandra följande perioder. Kom ihåg att du inte får boka upp dig på flera tvättillfällen, din nästkommande tvättid måste ha passerat innan du kan boka igen.

Tvättider

  Period I Period II Period III Period IV Period V
Tvättstuga, vardagar 07:00 - 10:00 10:00 - 13:00 13:00 - 16:00 16:00 - 19:00 19:00 - 21:00
Torkrum, vardagar 08:00 - 11:00 11:00 - 14:00 14:00 - 17:00 17:00 - 20:00 20:00 - 08:00
Tvättstuga, lörd, sönd, helgdag 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
Torkrum, lörd, sönd, helgdag 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 17:00 - 19:00 19:00 - 08:00

 

Maskinerna i tvättstuga och torkrum får inte användas efter klockan 21:00 på vardagar och 20:00 på helger. Tvätten kan naturligtvis hänga över natten, men med torkaggregatet avstängt.