Skip to main content

Ny i föreningen

Om du är ny i föreningen har du säkert många frågor om olika praktiska saker och här har vi samlat det vi tror kan vara extra intressant för en nyinflyttad. Vi vill passa på att önska dig varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Lindsberg 2. Vi hoppas och tror att du kommer att trivas i din nya lägenhet!

För ytterligare information, ladda gärna ner dokumentet Information för medlemmar i Brf Lindsberg 2.

Styrelse

BRF Lindsberg 2 företräds av en styrelse som består av ordförande, sekreterare, kassör och två suppleanter. All kontaktinformation hittar du här.

Fastighetsskötare

Föreningen har avtal med en fastighetsskötare för praktiska åtgärder i föreningen. Fastighetsskötaren ser bl.a. till att gräsmattorna klipps, sköter om fastigheterna och snöröjer och sandar vintertid. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren hittar du här.

Försäkring

Vi har i föreningen en gemensam bostadsrättsförsäkring vilket innebär att du inte behöver lägga till det själv till din hemförsäkring. Läs mer under Försäkringar.

Föreningsstämma

Föreningen håller en föreningsstämma en gång varje år där vi träffas under trevliga former och får chansen att träffa våra grannar och diskutera frågor som berör oss alla. Varje medlem har möjlighet att lämna motioner till stämman. Motionen, som skall vara undertecknad, tas då upp som en punkt på dagordningen och diskuteras. Kom ihåg att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast vid en tidpunkt som anslås av styrelsen. Tidigare protokoll och allmän information om föreningsstämman kan du läsa här.

Avfallshantering och källsortering

 Information om avfallshantering finner du här.

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga i båda husens källare. I tvättstugorna finns det två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Det finns även en stenmangel i ett eget rum bredvid varje tvättstuga. För att boka en tvättid skriver du upp dig på tavlan på väggen utanför tvättstugan. Nyckel till tvättstuga, torkrum och stenmangel finns i ett litet nyckelskåp vid bokningstavlan där din hemmanyckel passar. Du kan ta med dig nyckeln hem under din tvättid men glöm inte att hänga tillbaka den efter tvättidens slut.
Tvättider och trivselregler hittar du här.

Parkering

Allt du behöver veta angående parkering (priser, kösituation och liknande) hittar du här.

Cykelparkering

Cykelparkering finns att tillgå inomhus i källaren i båda husen, det går även att ställa cykeln utomhus vid respektive hus. Kom ihåg att ställa cykeln så att den inte tar onödigt utrymme i anspråk!

Grillplats

På gården mitt mellan husen har vi en härlig grillplats i en pergola som alla medlemmar gärna får använda. Vi vill att eltändaren används istället för tändvätska. Eltändaren med kabel är låst med ett hänglås till vilket din lägenhetsnyckel passar. Eluttag finns till höger bakom grillen. Kom ihåg att städa och göra rent efter användning!

Portkod

Våra portar är låsta med kodlås dygnet runt. Kontakta styrelsen för aktuell kod.

Andrahandsuthyrning

Allt du behöver veta angående andrahandsuthyrning kan du läsa om här.

Nyckelöverlämning

Information om nyckelhantering vid ägarbyte finns här.