Skip to main content

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Trygg-Hansa/ADE-försäkringar.

I föreningen har vi en kollektiv bostadsrättsförsäkring som fungerar som ett komplement till din hemförsäkring. Du behöver således inte teckna ett eget bostadsrättstillägg.

Bostadsrattstillaggsinfo.pdf

Information om bostadsrättstillägget.

Information om Tilläggsförsäkring.

Certifikat för bostadrättstillägg